O FIRMIE


ACUS Consulting świadczy kompleksowe usługi w zakresie szkoleń dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz odbiorców indywidualnych.

Firma powstała w 1999 r. w Warszawie i od tego czasu zrealizowała dziesiątki projektów doradczych, skutecznie pomagając przedsiębiorcom z całej Polski i jednostkom samorządu terytorialnego pozyskać środki finansowe na realizację projektów inwestycyjnych z funduszy Unii Europejskiej (fundusze przedakcesyjne, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Oprócz tego zorganizowaliśmy wiele szkoleń o zróżnicowanej tematyce dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i odbiorców indywidualnych, w tym także szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 2004 r. do końca 2012 r. firma prowadziła działalność również poprzez swój oddział w Ostródzie, który zajmował się pozyskiwaniem środków unijnych na projekty inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i klientów indywidualnych, głównie z terenu woj. warmińsko-mazurskiego, oraz organizacją szkoleń dla osób pracujących i bezrobotnych, w tym również współfinansowanych w ramach projektów unijnych.

Obecnie firma w Warszawie zajmuje się realizacją projektów szkoleniowych finansowanych ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizuje także szkolenia komercyjne dla zainteresowanych firm oraz klientów indywidualnych.